Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande för återköp av förlagslån

Mangold har i dag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa den resterande delen på 13,4 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. 

Lånet uppgår till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående. Förlagslånet är utgivet 2016 och är sedan februari 2019 noterat på Nasdaq First North Bond Market. 

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:00 CEST den 23 september 2021.