Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från Extra bolagstämma

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Kommuniké från Extra bolagstämma" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument