Pressmeddelande

Det lönar sig att vara kund hos Mangold!

Med ett av branschens mest kundvänliga sparerbjudande betalar Mangold kvartalsvis ut all fondkickback till våra kunder

Mangold strävar ständigt efter att vara det kundvänliga och attraktiva alternativet för sparandelösningar. Som ett viktigt led i detta arbete beslutade Mangold redan 2021 att betala tillbaka alla fondprovisioner direkt till kund för både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Under fjärde kvartalet 2022 medförde det att Mangolds fondkunder fick en återbäring om 1,4 miljoner kronor direkt till sina konton. Fondkickbacken för en enskild kund uppgick som mest till 124 000 SEK. Om innehavet hade förvarats hos någon av Mangolds större konkurrenter hade motsvarande utbetalning uteblivit.

Utöver detta kommer kunder med innehav i alternativa investeringsfonder även att få tillbaka all performance fee som Mangold annars skulle ha erhållit. Detta innebär ytterligare insättningar direkt in på kontot för de kunder som väljer att investera i dessa fonder genom Mangold.Mangold erbjuder därutöver kostnadsfria depåer samtidigt som vi inte tar ut några förvarings- eller flyttavgifter för fondsparande. Vi tillhandahåller även 1,0 % ränta för kontanta medel på såväl depå, försäkring som ISK.

”Mangold arbetar konstant för att ligga i framkant för kostnadseffektiva och kundvänliga sparandelösningar. Då flertalet aktörer fortfarande inte betalar ut kickback till sina kunder, samt har kvar en nollränta trots den höjda styrräntan, kan vi se en trend att sparare nu ser över sin sparandesituation. Vi hoppas genom vårt attraktiva erbjudande få möjlighet att hjälpa fler kunder som nu sitter med dyra förvaringslösningar till förmånligare, mer attraktiva och långsiktiga sparalternativ.” – säger Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold. 

Gör flytten enkelt digitalt via vår hemsida:https://mangold.se/flytta-innehav/ 

Dokument