Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Delårsrapport januari-mars" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument