Pressmeddelanden

Mangold börjar att betala ut distributionsersättning (så kallad kickback) till kunder som sparar i Alternativa Investeringsfonder (AIF-fonder). Det innebär att Mangold blir den enda fondförmedlare som betalar ut all erhållen tredjepartsersättning till kund och samtidigt varken tar depå-, förvarings- eller flyttavgift för fondsparande.

Mangold Private Bankings portföljförvaltning vill erbjuda sina kunder en bra och unik investeringsmöjlighet i spännande tillväxtbolag och lanserar därför en ny aktieportfölj – Mangold Microcap Top Picks.

Ett pressmeddelande ”Formulär för poströstning” från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.