Mangoldlistan

Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Listningskrav

För att ett bolags aktier ska kunna handlas på Mangoldlistan måste bolaget vara publikt samt dess aktier vara onoterade och registrerade hos Euroclear Sweden AB. Det får inte heller finnas hembudsförbehåll på aktierna som ska tas upp till handel.

Ansvarsfriskrivning

Mangoldlistan är varken en reglerad marknad eller en handelsplattform. De bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan behöver därför inte följa de regler som gäller för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Placeringar i bolag listade på Mangoldlistan kan ha en högre risk än placeringar i bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

Orderläggningen på Mangoldlistan sker via telefon. Placeringar på Mangoldlistan kan därför vara mer riskfyllda än investeringar i aktier som handlas elektroniskt.

Mangold genomför inte någon legal eller finansiell granskning av bolagen som tas upp till handel på Mangoldlistan. Mangold tar inget ansvar för att bolagen som är listade på Mangoldlistan sköter sin informationsgivning, finansiella rapportering eller ställning i övrigt.

För att handla

Observera att endast börsmedlemmar (Nasdaq Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Börsmedlemmar som vill lägga order på Mangoldlistan, vänligen ring Market Making, tel.nr 08-503 015 85.

Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Värdepapper Kortnamn Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Senaste stängning Handelsposter Kontrollerad
Betsson IL A BETS IL A 1.93 1.93 1.93 1.93 10000 2022-05-27 17:30
Emotra EMOT 0 0.03 2022-04-22 17:30
Green Growth Nordic B GGN B 0.4 0.45 0 0.4 2022-05-25 17:30
J&O Forest Fund SDBD JOFF SDBD 1600 0 1604 1
Josab Water Solutions JOSA 0.4 0 0.4 2022-05-18 17:30
Lantmännen 02 LANT 02 0 10 000
Rederi AB Gotland A GOTL A 1350 0 1350 1 2022-05-16 17:30
Rederi AB Gotland B GOTL B 1350 1400 0 1320 1 2022-05-20 17:30
Retail United RUI 0 0.7 1
Ruric B RURI B 0.05 0 0.07 1 000 2020-12-01 17:30
Unwrap Finance UNWRAP 0 0.04 1 000 2021-10-13 17:30