Finansiella rapporter

2017 Q2 – Delårsrapport April – Juni

En rapport, 2017 Q2 - Delårsrapport April – Juni. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70