Finansiella rapporter

2016 Q2 – Delårsrapport April – Juni

En rapport, 2016 Q2 - Delårsrapport April - Juni. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70