Kapitaltäckning & Likviditet

2014 Q4 Kapitaltäckning

En rapport för, 2014 Q4 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.