Special Clients - Aktieförvaltning

Mangold Private Banking

Special Clients

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Mangold Special Clients

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper.

Förvaltning Special Clients

Under 2020 startade vi upp skräddarsydda portföljer till förmögna kunder och stiftelser.

Kapitalrådgivning

Stiftelseportföljen

Stiftelseportföljen riktar sig främst till ägare av mindre riskvilligt kapital som exempelvis stiftelser, eller för pensionsavsättningar.

Portföljen har en mix av i Absolut Avkastande-innehav, obligationer och aktierelaterat (ETF:er) med syftet att skapa stabil avkastning till låg risk.

Absolut avkastande förvaltning Mangold Fondkommission

Kontakta oss om Special Clients

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet är att göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •