Mangold Private Banking

Obligationsförvaltning

Mangolds förvaltning erbjuder diskretionära mandat vilket ger oss en bra flexibilitet. Vi optimerar förvaltningen efter kundens riskprofil och förväntad avkastning.

Mangold obligationsförvaltning

Mangold erbjuder diskretionära portföljer vilket ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. Inom obligationsförvaltningen erbjuder vi följande:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Aktiv Ränta

Aktiv Ränta är våra rena ränteportfölj. Den innehåller direktägda företagsobligationer inom olika sektorer och med olika räntestruktur, främst rörliga och attraktiva kupongräntor med korta löptider, utgivna av börsbolag och andra kreditvärdiga emittenter. Det totala antalet emittenter som bevakas är runt 30 stycken.

Aktiv ränta finns i två olika riskklasser. Riskklass 2 (skala 1-7) som uteslutande består av bolag med Investment Grade rating och riskklass 3 som består av High Yield obligationer.

Kontakta oss om obligationsförvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med obligationsförvaltning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår obligationsförvaltning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •