Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB (”Mangold”) offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen

Valberedningen består, i enlighet med den av årsstämman 2021 beslutade riktlinjen, av valda representanter för de tre störst aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2021. Dessa är Daniel Vargö (ordförande), Per Åhlgren och Marcus Hamberg.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Per Åhlgren som styrelseordförande samt omval av Birgit Köster Hoffmann som styrelseledamot. Marie Friman och Peter Serlachius har undanbett sig omval och valberedningen föreslår därmed nyval av Helene Holm och Petra Holmberg.

Förslaget är därmed att Per Åhlgren omväljs som styrelseordförande samt att Birgit Köster Hoffmann omväljs samt att Helene Holm och Petra Holmberg väljs som nya styrelseledamöter fram till och med årsstämman 2023.

Helene Holm

Född 1979 och har en fil.kand i företagsekonomi samt en jur.kand från Stockholms universitet. Hon var tidigare delägare på Next Advokater men driver idag egen advokatbyrå med specialisering mot regulatoriska frågor inom finansbranschen.

Helene äger inga aktier i Mangold.

Petra Holmberg

Född 1971 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet. Hon är idag Chief Risk Officer på Euro Accident Livförsäkring AB med fokus på utveckling av riskramverk inom företagsstyrning och ansvar över riskhanteringsfunktionen.

Petra äger inga aktier i Mangold.