Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens förslag av val till styrelse i Mangold vid årsstämman 2019

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Valberedningens förslag av val till styrelse i Mangold vid årsstämman 2019" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70