Regulatoriskt pressmeddelande

Tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Tidigareläggande av Bokslutskommuniké" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument