Pressmeddelande

Thomas Forslund utses till Head of Private Banking från och med 1 maj 2017

Ett pressmeddelande "Thomas Forslund utses till Head of Private Banking från och med 1 maj 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument