Pressmeddelande

Thomas Forslund utses till Head of Private Banking från och med 1 maj 2017

Ett pressmeddelande "Thomas Forslund utses till Head of Private Banking från och med 1 maj 2017" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70