Regulatoriskt pressmeddelande

Simon Nathanson avgår som styrelseledamot

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Simon Nathanson avgår som styrelseledamot" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70