Regulatoriskt pressmeddelande

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma

Ett regulatoriskt pressmeddelande "RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument