Regulatoriskt pressmeddelande

Nytt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Nytt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument