Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds valberedning utsedd

I enlighet med de utav stämman beslutade och offentliggjorda riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB utsetts. 

Valberedningen består av Daniel Vargö som ordförande samt Per Åhlgren och Marcus Hamberg som ledamöter.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70