Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds CFO lämnar sin befattning

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangolds CFO lämnar sin befattning" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument