Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds Årsredovisning 2022

Mangold publicerar i dag, den 28 mars 2023, bolagets årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Mangolds webbplats https://mangold.se/investor-relations/ och är även bifogad som PDF-bilaga.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:30 CEST den 28 mars 2023. För mer information hänvisas till Mangolds hemsida, https://mangold.se.