Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1 procent

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1 procent" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70