Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold tillträder Invest Kapitalförvaltning

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold tillträder Invest Kapitalförvaltning" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument