Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold tecknar aktier i Skandinaviska Kreditfonden genom en riktad emission

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold tecknar aktier i Skandinaviska Kreditfonden genom en riktad emission" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70