Pressmeddelande

Mangold tar över samtliga 27st Certified Adviser-avtal

Ett pressmeddelande "Mangold tar över samtliga 27st Certified Adviser-avtal" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70