Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ser väsentlig resultatförbättring i det tredje kvartalet

Mangold uppskattar att intäkter och resultat under det tredje kvartalet 2021 väsentligen överstiger intäkter och resultat för samma period föregående år och därmed överträffar förväntningarna. 

Resultatförbättringen är, precis som under årets andra kvartal, främst hänförlig till en överlag hög efterfrågan samt ett starkt nettoresultat av finansiella ­transaktioner. Intäkterna i det tredje kvartalet 2021 väntas överstiga 110 mkr, jämfört med 50 mkr samma ­period 2020. Resultatet före resultat från andelar i intressebolag och skatt uppskattas blir mer än 55 mkr i kvartalet, jämfört med 8 mkr samma period föregående år. Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 13 oktober 2021. Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 1 oktober 2021.