Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold senarelägger årsstämman

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold senarelägger årsstämman" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument