Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Mangold AB (”Mangold”) meddelade den 10 februari 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som bolaget upprättat (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är publicerat på bolagets hemsida, https://mangold.se/investor-relations/notering och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 24 februari 2022 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till onsdagen den 23 februari 2022. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (MANG) och ISIN-kod (SE0001449380). Det genomförs inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Mangold behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Hannes Snellman Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.