Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold påkallar förtida inlösen av utestående förlagslån

Mangold meddelade i ett pressmeddelande den 23 september 2021 att Mangold avser påkalla förtida inlösen av bolagets utestående förlagslån ”Mangold AB SEK 40,000,000 Subordinated Fixed Rate Tier 2 Bonds due 2026” med ISIN SE0008405872 (”Förlagslånet”). Mangold har per dagen för detta pressmeddelande i enlighet med villkoren informerat om förtida inlösen till alla ägare av Förlagslånet som är registrerade i Euroclear Swedens skuldbok.

I enlighet med villkoren för Förlagslånet kommer Förlagslånet att inlösas på inlösendagen den 31 december 2021 och kommer att inlösas till ett belopp uppgåendet till 100 procent av totalt utestående belopp (dvs, SEK 13,400,000).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen ej betald ränta, upp till och inkluderat inlösendagen kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Förlagslånet i skuldboken som förs utav Euroclear Sweden, på avstämningsdagen som är den 31 december 2021. I samband med inlösen kommer Förlagslånet att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.