Pressmeddelande

Mangold lanserar aktieportföljen Microcap Top Picks

Mangold Private Bankings portföljförvaltning vill erbjuda sina kunder en bra och unik investeringsmöjlighet i spännande tillväxtbolag och lanserar därför en ny aktieportfölj – Mangold Microcap Top Picks.

Portföljen ska bestå av som minst fem Microcap-bolag med en förväntad stark kursutveckling. Urvalet av aktier baseras på Mangolds uppdragsanalys Mangold Insight som bevakar svenska tillväxtbolag. Förvaltningen kommer objektivt analysera bolagen och löpande utvärdera och förändra sammansättningen i portföljen. Investeringarna kommer att ske i sekundärmarknaden och portföljen startar idag med lika stor del i följande bolag:

Scandinavian Enviro System – greentechbolag som producerar kimrök av förbrukade bildäck.  

Cortus Energy – greentechbolag med egenutvecklad och patenterad grön energilösning för industri och transporter. 

We Are Spindye – greentechbolag med egenutvecklad teknik för hållbar och resurssnål färgning av textilier.

 2CureX – medtechbolag som utvecklat testmetoder för att identifiera och säkerställa rätt cancerbehandling.

Terranet – teknikbolag som utvecklat en lösning (Voxelflow) för avancerad förarassistans i fordon.

Som en nischad aktör av finansiella tjänster till tillväxtbolag har Mangold en expertis inom både Investment Banking och Private Banking. Intresset för tillväxtbolag har vuxit kraftigt under 2000-talet med utvecklingen inom bland annat ny teknik, Life Science samt miljö och återvinning. Majoriteten av bolagen är underanalyserade och i starten av sin tillväxtresa. Mangold Private Banking vill ge sina kunder en chans att ta del av den starka utvecklingen och dra nytta av Mangolds expertis.

Riskinformation: Finansiella instrument kan både öka och minska i värde vilket innebär att hela eller delar av det investerade kapitalet kan förloras. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Portföljen har riskkategori 7 (KIID).

Stockholm, 29 mars 2021

Dokument