Pressmeddelande

Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB

Ett pressmeddelande "Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument