Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold investerar 1,9 MSEK i Skandinaviska Kreditfonden

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold investerar 1,9 MSEK i Skandinaviska Kreditfonden" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument