Pressmeddelande

Mangold ingår förlikning i tvist mot SEAL Capital AB

Mangold offentliggjorde den 11 januari 2023 att Mangold mottagit en stämningsansökan från SEAL Capital AB. Mangold har nu valt att ingå en förlikning med motparten.

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) har tidigare bestridit kravet från SEAL Capital AB. Målet handläggs i Stockholms tingsrätt. Förlikningen innebär att Mangold i ett för allt utger 200 000 kronor vilket svarar mot cirka 2 procent av det initiala kravet och att målet återkallas från Stockholms tingsrätt. Parterna står sina egna rättegångskostnader.

”Mangold anser att kravet är grundlöst, vilket har blivit mer tydligt ju längre i processen vi kommit. Förlikningsvillkoren anser vi är ett tydligt uttryck för Mangolds rätt i frågan.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Dokument