Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold ingår avtal med ny interims-CFO

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold ingår avtal med ny interims-CFO" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument