Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold har ingått förlikningsavtal

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold har ingått förlikningsavtal" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70