Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold har ingått förlikningsavtal

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold har ingått förlikningsavtal" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument