Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold genomför kostnadseffektiviseringar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold genomför kostnadseffektiviseringar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70