Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold genomför kostnadseffektiviseringar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold genomför kostnadseffektiviseringar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument