Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold förvärvar 25% av QQM

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold förvärvar 25% av QQM" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument