Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller tillstånd att inrätta filial i Schweiz

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit tillstånd av Finansinspektionen att inrätta en filial i Schweiz.

Ansökan möjliggör för Mangold att erbjuda sina tjänster på den schweiziska marknaden. Tillståndet är dock villkorat av att den schweiziska finansinspektionen, FINMA, också godkänner Mangolds ansökan.