Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande för återköp av förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller godkännande för återköp av förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70