Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande för återköp av förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller godkännande för återköp av förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument