Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande av FINMA för inrättande av filial i Schweiz

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit tillstånd av den schweiziska finansinspektionen FINMA att inrätta filial i Schweiz.

Mangold meddelade den 16 september i år att tillstånd erhållits från Finansinspektionen i Sverige och kan nu påbörja verksamheten och erbjuda sina tjänster i Schweiz.