Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70