Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument