Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Delårsrapport Q2 2020

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold Delårsrapport Q2 2020" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument