Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold delårsrapport för perioden 2016-07-01 – 2016-09-30

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold delårsrapport för perioden 2016-07-01 – 2016-09-30" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument