Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70