Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold byter Certified Adviser

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold byter Certified Adviser" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument