Pressmeddelande

Mangold betalar tillbaka fondkickback till kunder även för AIF-fonder

Mangold börjar att betala ut distributionsersättning (så kallad kickback) till kunder som sparar i Alternativa Investeringsfonder (AIF-fonder). Det innebär att Mangold blir den enda fondförmedlare som betalar ut all erhållen tredjepartsersättning till kund och samtidigt varken tar depå-, förvarings- eller flyttavgift för fondsparande.

“Det här gör vi för att öka avkastningen för våra fondsparande kunder. Vi ser till att de pengar de väljer att spara stannar i sparandet genom att vi inte tar några avgifter för det. Dessutom ger vi ett extra tillskott i sparandet genom att vi betalar ut de ersättningar vi får från fondbolagen”, säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

Från och med april i år betalar Mangold ut kickback för värdepappersfonder (UCITS) och från och med 1 oktober gäller samma sak även för AIF-fonder. All tredjepartsersättning skickas vidare till kunden.

Distributionsersättningarna, som betalas ut av fondbolagen som förvaltar fonderna till fondförmedlarna via fonddistributörer, kan i många fall motsvara upp till halva förvaltningsavgiften som fonden tar av kunden. Tanken är att ersättningen ska täcka kostnader för fondadministration, men Mangold betalar istället ut den till kundens depå. Mangold kan i dagsläget erbjuda sina kunder upp emot 700 fonder via sin plattform. Mangold tar ingen depåavgift, kontinuerlig förvaringsavgift eller avgift för att flytta över fonder från en annan aktör.