Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold återköper del av förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70