Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold återköper del av förlagslån" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument