Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.

Totalt återstår därför 4,0 miljoner kronor i utestående förlagslån. Mangold meddelade den 15 november 2021 via ett pressmeddelande påkallande av förtida inlösen av det utestående förlagslånet och att förlagslånet kommer att inlösas och avnoteras från Nasdaq First North Bond Market den 31 december 2021.