Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor.

Totalt återstår därför 8,4 miljoner kronor i utestående förlagslån. Mangold meddelade i ett pressmeddelande den 15 november 2021 om påkallande av förtida inlösen av det utestående förlagslånet samt att förlagslånet kommer att inlösas och avnoteras från Nasdaq First North Bond Market den 31 december 2021.