Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold Årsredovisning 2020

Mangold publicerar idag, den 24 mars 2021, bolagets årsredovisning för 2020 

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ och är även bifogad som PDF-bilaga.

Dokument